Skip to main content
Mentora

Vilka är vi?

MENTORA vill verka genom ideella, värderingsstyrda krafter, på ett långsiktigt och hållbart sätt. Hittills har vårt arbete helt finansierats av privata donationer och genom inkomster från våra event och försäljning av produkter. Framöver kommer vi att arbeta för att få in pengar även via sponsring och projektstöd av olika slag, men inkomster via ideella engagemang och privata donationer kommer alltid att vara en värdefull del av vår verksamhets ekonomi.

STYRELSEN

Styrelsen är stationerad i Sverige och arbetar ideellt med föreningens verksamhet. Den består av sju personer, och sittande styrelse är invald på två år (2020-2022). Alla sju har en koppling till Guatemala – via studier, arbete eller resor – och drivs av att vilja bidra till förändring för unga kvinnor i Guatemala. Att unga kvinnor i Guatemala ska kunna förändra sina egna liv.

Styrelsen anordnar aktiviteter för att sprida information om Guatemala i Sverige, och event för att samla in pengar till verksamheten och studiestöden. Två gånger om året tar styrelsen emot ansökningar och beslutar om studiebidragen. Det är också styrelsen som utser mentorerna i projektet.

VÅRA KOORDINATORER I GUATEMALA

MENTORA drivs med en minimal administration och har förutom styrelsen i Sverige två programkoordinatorer i Guatemala. Koordinatorerna arbetar direkt gentemot deltagarna och ansvarar för att betala ut stipendier och ta emot ansökningar, studiebevis och kvitton från deltagarna.

VÅRA ADEPTER

I dagsläget har vi ett tiotal adepter som deltar i mentorsprogrammet och bedriver studier i någon form. Det har varit en extra stor utmaning för våra deltagare att genomföra sina studier på distans under pandemin. Studierna består av allt från universitetsstudier till språkkurser och praktiskt inriktade kurser.

VÅRA MENTORER

Mentorskapet är en grundpelare i vår verksamhet. Mentorerna träffar våra adepter några gånger per termin. Varje adept får en egen mentor och träffarna sker online. På adepternas önskemål har även några gruppträffar ägt rum för att utbyta erfarenheter.

VÅRA MEDLEMMAR

Våra medlemmar möjliggör vårt arbete och utan er vore vi ingenting. Medlemsavgiften går direkt till det studiestöd vi delar ut terminsvis till våra adepter. I dagsläget har vi ett 30-tal medlemmar – och nya medlemmar är självklart alltid välkomna. MENTORA är öppen för alla – med undantag för personer med anknytning till främlingsfientligt orienterade sammanslutningar. Organisationen värnar om tolerans och mångfald och har medlemmar oavsett kön, ålder, etnisk eller religiös bakgrund. Medlemskapet innebär rösträtt på årsmötet, och en särskild inblick i MENTORA:s arbete i och med medlemsträffar och nyhetsbrev.

KONTAKT

Vill du veta mer om MENTORA och vår verksamhet?
Hör av dig till admin@mentora.eu
Följ oss gärna på Instagram och Facebook