Skip to main content
Mentora

Mentorskapet

VÅR SYN PÅ MENTORSKAP

Vi heter inte MENTORA av en slump. MENTORA:s arbete står på två ben, där studiebidraget är det ena och mentorskapet det andra. Denna kombination är viktigt för oss, då en engångssumma som betalar din inskrivningsavgift eller dina läroböcker hjälper här och nu, medan mentorskapet ger den långsiktiga vägledning som behövs för att genomföra sina studier och komma in på arbetsmarknaden. 

Ordet mentor har många betydelser, av vilka vi lägger stort värde vid innebörden rådgivare, guide, vägledare. Många av våra adepter kommer från en studieovan bakgrund och mentorns uppgift är att vara ett stöd under hela studietiden samt hjälpa adepten att hitta sin väg till egenmakt  – att använda sina kunskaper och rättigheter. Mentorskapet ska skapa en grund för resten av livet.

HUR FUNGERAR DET?

För att delta i MENTORA:s program är mentorskapet obligatoriskt. I ansökan behöver adepten formulera vad hon önskar av mentorskapet och vi gör vårt bästa för att matcha adept och mentor.

Mentorn stämmer av ungefär varannan vecka hur det går går med studierna. Utöver det är ett minimikrav två träffar per termin mellan adept och mentor, där innehållet och antal träffar styrs av adeptens behov. Dessa träffar kan även ske online eller via telefon.

Alla adepter och mentorer träffas också terminsvis i helgrupp. Utifrån önskemål som uppkommit i gruppen har de genomfört “charlas” (samtal) om olika ämnen som känts viktiga för adepterna. t.ex. självförtroende.

Även mentorerna träffas sinsemellan för att utbyta erfarenheter, ta upp utmaningar och hjälpas åt att lösa dem. På så sätt blir gruppen av mentorer också en gemensam resurs för alla adepter i programmet.

Våra koordinatorer på plats i Guatemala träffar adepterna och stämmer av hur studierna och mentorskapet går. I slutet av varje termin utvärderat hur mentorskapet har gått.

VILL DU BLI MENTOR?

Ansök om det roliga och utvecklande uppdraget att bli mentor genom att mejla admin@mentora.eu. För att bli en MENTOR/MENTORA behöver du uppfylla följande kriterier för lämplighet:

  • du har en akademisk utbildning.
  • du talar flytande spanska.
  • du är väl bekant med centralamerika och förhållanden där.
  • du har ett engagemang för kvinnors rätt till utbildning.

Om du inte uppfyller kraven för att bli mentor är du hjärtligt välkommen att bidra på andra sätt. Klicka på knappen för att ta reda på hur.

VILL DU VETA MER ELLER HAR DU FRÅGOR? HÖR AV DIG TILL OSS!

Mejla till oss på admin@mentora.eu.