Skip to main content
Mentora

Vårt arbete

MENTORA:s vision är en jämlik värld där alla människor har tillgång till utbildning på lika villkor, oavsett kön, etnicitet och socioekonomisk bakgrund.

Vår roll är dels att bidra till en rättvisare fördelning i det guatemalanska samhället genom tillgång till utbildning för kvinnor som kommer från socioekonomiskt utsatta bakgrunder.  Dessutom vill vi bidra till större förståelse i Sverige för guatemalanska kvinnors situation.

Vi arbetar för att

  • skapa förutsättningar för studier för unga kvinnor i Guatemala och i förlängningen ett mer jämlikt samhälle.
  • stärka deltagarnas egenmakt och uppmuntra dem att använda sina rättigheter.
  • upplysa människor i Sverige om situationen för unga kvinnor i Guatemala.
  • bidra till en förändring för unga kvinnor i Guatemala genom påverkansarbete.

MENTORSKAP OCH STUDIESTÖD

Vi erbjuder ett ekonomiskt studiebidrag tillsammans med ett personligt mentorskap till guatemalanska kvinnor mellan 18 och 30 år som behöver stöd för att kunna inleda, fortsätta eller slutföra sina studier. Alla deltagare får en personlig mentor som stöttar dem genom studierna. Våra mentorer har alla en akademisk utbildning och god kännedom om centralamerika. Mentorskapet ger ett värdefullt stöd till våra deltagare, och löper under terminen med minst fyra träffar.

Ansökan om mentorskap och studiestöd sker via våra två koordinatorer på plats i Guatemala. Utbetalning sker terminsvis, det vill säga två gånger per år. Studiebidragen finansieras helt och hållet av donationer till MENTORA, via medlemskap, gåvor och event. 90 % av organisationens intäkter går direkt till deltagarna i programmet.

MENTORA-DIPLOMET

Som en del i vårt arbete med att upplysa ungdomar i Sverige om kvinnors situation i Guatemala delar MENTORA varje år ut ett diplom till en elev som i sitt gymnasiearbete har belyst frågor om kvinnors rättigheter, eller angränsande ämnen, på ett kreativt och lärorikt vis. Läs mer och nominera ett arbete här:

KONTAKT

Vill du veta mer om MENTORA och vår verksamhet?
Hör av dig till admin@mentora.eu
Följ oss gärna på Instagram och Facebook