Skip to main content
Mentora

Samarbeten

TACK!

MENTORA vill tacka alla samarbetspartners som på olika sätt bidragit till vårt arbete.

  • Nobel Prize Museum Shop, Stockholm
  • Nobel Peace Center, Oslo
  • Folkuniversitetet
  • Forum Civ
  • MR-Dagarna
  • Leon Sparkes – vår grafiska designer
  • Stefan Kappers – vår hjälpande hand med webbplatsen
  • Elisabeth Lewin – för sitt stora engagemang
  • Education for Education – se mer nedan

ETT SYSTERPROJEKT FÖR ATT UTBILDA KVINNLIGA LÄRARE – EDUCATION FOR EDUCATION

Education for Education var ett projekt inom ramen för MENTORA, med syftet att stödja kvinnors rätt till utbildning, genom att finansiera universitetsstudier för tre kvinnliga lärare i Guatemala. Att utbilda sig på universitet är för de allra flesta, i synnerhet för mayakvinnor, mycket ovanligt. För lärarna Maritsa, Elisabeth och Jenny, som alla tillhör Mayafolket, har den kostsamma utbildningen gjort att ingen av dem kunnat fullfölja sina universitetsstudier.

Kvinnor med universitetsutbildning är positivt för såväl individen själv, som för samhället i stort. För kvinnan som individ bidrar en universitetsutbildning till ökad självständighet och ökat självförtroende, på samma sätt som det ger verktyg att förändra hennes egen livssituation. För samhället innebär utbildade kvinnliga lärare att utbildningsnivån för den yngre generationen förbättras och kvinnliga lärare fungerar som förebilder för de yngre tjejerna. Att utbilda kvinnor, är också en av de viktigaste faktorerna för att minska fattigdom.

BAKGRUND TILL PROJEKTET

Projektet grundades av Ellen Lindahl och Julia Rångeby efter att de tillsammans med en grupp andra elever från Kungsholmens gymnasium i Stockholm tillbringat en vecka i San Juán La Laguna och på skolan LISI. Där lärde de känna tre fantastiska kvinnliga lärare, som alla brinner för att utbilda unga tjejer. Efter många inspirerande samtal med både elever och lärare, kände Ellen och Julia att de ville göra något för dessa kvinnor. Därför kontaktade de MENTORA och resultatet blev systerprojektet ”Education for Education”.

Idag har alla tre lärare tagit sin lärarexamen.

VILL DU SAMARBETA MED MENTORA?

Kontakta oss med din idé! Mejla admin@mentora.eu